Şirketin İhyası Nedir?

Ticaret Sicilinden Terkin Edilen Şirkete Karşı Başvuru Nasıl Mümkün Olur?

 Ticaret siciline kayıtlı şirketin terkin olması halinde tüzel kişiliği sona ermektedir. Bu durumda taraf sıfatı bulunmadığı için şirkete hukuki müracaat imkanı da mümkün değildir.

 Terkin olunan şirketin borçlarının devam ettiği durumlarda alacaklıların müracaat edebilmesi veya açılacak davada şirketin davalı sıfatının sağlanabilmesi için şirketin ihyası yoluna başvurulması gerekmektedir.

 Şirketin ihyası; görevli Asliye Ticaret Mahkemesi'ne, şirketin tekrar tüzel kişilik kazanması ve sicile kaydedilmesi talebini iletmekle mümkün olacaktır.

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 547/2. maddesi "Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir." hükmü gereğince hukuki yararı olduğunu ispat eden davacının başvurusunu mahkeme kabul edecektir.

 Böylece şirketin ihyası sağlanarak sicile kaydı tamamlanacaktır. Bu aşamadan sonra alacaklı ve diğer üçüncü kişiler ihya edilen şirkete karşı hukuki müracaat hakkını kullanabilecektir. 

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 511
Bu Hafta: 1124
Toplam: 8.996